Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje w Smart Rider

 

Drogi Kliencie!

Dbamy o przestrzeganie Twoich praw i stosujemy się do zasad obowiązującego prawa. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z:

 • odstąpieniem od umowy
 • reklamacją z tytułu rękojmi
 • reklamacją z tytułu gwarancji
 • innymi reklamacjami

Jesteśmy tu dla Ciebie i każdy problem rozwiążemy tak, jak przystało na sklep SMART!

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli jesteś konsumentem, możesz w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zakupu produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy, że wyślesz oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć w formie elektronicznej wysyłając je pod adres shop@smartrider.com.pl.

Może skorzystać z naszego Formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Nasz sklep internetowy Smart Rider niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy, czyli innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u nas). Dokonamy zwrotu płatności w ten sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy chyba, że wskażesz inny sposób zwrotu, który nie wygeneruje dodatkowych kosztów.

Masz obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, zwrócić nam produkt. Do zachowania terminu wystarczy, że odeślesz produkt przed pływem tego terminu pod adres: Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga, Al. Stanów Zjednoczonych 72/318, 04-036 Warszawa.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, jeśli korzystałeś z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli wybrałeś inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostawy dostępny sklepie internetowym Smart Rider, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.


REKLAMACJE

W sklepie internetowym Smart Rider masz o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją z tytułu rękojmi.

Pamiętaj również, że jeżeli dany produkt posiada gwarancję, to również na jej podstawie możesz składać reklamację. W wypadku składania reklamacji na podstawie gwarancji adresatem jest gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja każdorazowo określa zakres Twoich uprawnień. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność naszego sklepu z tytułu rękojmi oraz gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady produktu.

Podstawa oraz zakres odpowiedzialności naszego sklepu za wady produktu na podstawie rękojmi jest określona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Naszym obowiązkiem jest dostarczenie produktu bez wad. Jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu, odpowiadamy z tytułu rękojmi. W tym przypadku jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia własności na Kupującego.

Reklamację możesz złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: shop@smartrider.com.pl.

W opisie reklamacji prosimy o podanie:

 • informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • swoich danych kontaktowych.

Składając reklamację, możesz skorzystać z naszego formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Składając reklamację, możesz wybrać jedno z poniższych żądań: 

 1. Obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli produkt posiada wadę, możesz złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad albo tę wadę usuniemy.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany lub nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

 • Jeżeli Klientem jest konsument to może – zamiast proponowanego przez nas usunięcia wady – żądać wymiany produktu na wolny od wad lub zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. 

UWAGA! Jeżeli wada jest nieistotna, Klient nie może odstąpić od umowy. 

 1. Naprawa/wymiana

Jeżeli produkt posiada wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient, żądający naprawy lub wymiany z tytułu rękojmi, zobowiązany jest na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy pod adres: Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga, Al. Stanów Zjednoczonych 72/318, 04-036 Warszawa lub udostępnić produkt w miejscu, w którym się znajduje, jeżeli dostawa okazałaby się niemożliwa lub znacząco utrudniona. 

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak naszej odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że reklamacja została uznana.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji zostały podane w naszym Regulaminie. 

Inne reklamacje

Możesz również złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez nas usług elektronicznych oraz związaną z działaniem sklepu internetowego Smart Rider.

W opisie reklamacji podaj:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
 • Twoje żądanie
 • Twoje dane kontaktowe.

Jesteśmy tu, by Ci pomagać i każdy ewentualny problem postaramy się niezwłocznie rozwiązać! 

Pozdrawiamy,

Zespół Smart Rider

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl